Sebastian Fach

Sebastian Fach, B.Sc.

Short CV


University symbol

Master IT-Security 2015 - Today, Technische Universität Darmstadt


University symbol

Master Computer Science 2014 - Today, Technische Universität Darmstadt


University symbol

Bachelor Computer Science 2010 - 2014, Technische Universität Darmstadt